Pdf ke stažení!

Editorial
 
tematické studie
Restaurování fragmentu kasule z poloviny 17. Století: Nové metody lokálního čištění historického textilu*
Dana Fagová, Veronika Šulcová
Aspekte zur Verwirklichung ethischer Grundsätze in Museen *
Hildegard K. Vieregg
Zpráva o knize a využití moderních technologií při prezentaci knižních exponátů*
Vilma Hubáčková
 
projekty
Projekt Národního filmového muzea jako zkušební prostor pokročilé muzejní komunikace*
Jakub Jiřiště
Experimentální spojení Moravské galerie v Brně a studentského videomappingového projektu*
Jana Francová, Eva Strouhalová
 
muzejní edukace
Využití metod kooperativního učení při interpretaci obsahů muzeálií jako vhodná cesta k podpoře prosociálního chování žáků*
Kateřina Tomešková
 
zprávy
Výstava Afghánistán – zachráněné poklady buddhismu v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur
Petra Belaňová , Martina Ohlídalová, Ľubomír Novák
doc. PhDr. Zbyněk Zbyslav Stránský (1926-2016) – ztráta významného muzeologa
Václav Rutar
 
Abstrakty publikovaných článků v němčině
 

 

*recenzované příspěvky