Pdf ke stažení

Editorial
projekt Archeologie na dosah
Dějiny pravěku, muzea a výuka na základnícha středních školách*
Jiří Košta, Marie Opatrná
Přínos multimédií a digitálních technologií pro popularizaci archeologie*
Veronika Mikešová
Současné české archeologické expozice – výraz společenské pozice archeologie?*
Jarmila Valentová
Archeologie v umění. Poznámky k historii zobrazování pravěku v českém uměleckém prostředí v kontextu Národního muzea.*
Marie Opatrná
 
dějiny muzeí
Od Vlastenského k Národnímu: odraz dějin v názvu našeho největšího muzea*
Karel Sklenář
Rok 1814 – rok počátků (Pokus o reinterpretaci Gymnazijního muzea v Opavě)*
Pavel Šopák
 
popularizace sbírek
Popularizace přírodovědných muzejních sbírek a literatury pomocí platformy Biodiversity Library Exhibition (BLE)
Jiří Frank
 
muzejní pedagogika
Co umění umí: Animační programy pro děti předškolního věku v Muzeu umění Olomouc
Michaela Johnová Čapková
 
recenze
O svůdnosti poznávání tvorbou
Jan Slavík
 
zprávy
Muzejnictví u nás slaví 200 let