The Editorial Board has at least 15 members and it consists of experts from both local and foreign museums, galleries, research institutes, cultural institutions, universities and other memory institutions that specialise in issues that are widely understood as representing the cultural heritage. In the composition of the Editorial Board external specialists have to predominate numerically over the National Museum specialists, with a target ratio of 2:1.

 • PhDr. Michal Babík, Regional Museum and Gallery in Jičín
 • Mgr. Ondřej Chrobák, Moravská galerie v Brně
 • Mgr. Marek Junek, Ph.D., Národní muzeum
 • Ing. Mgr. Ivana Kocichová, Ph.D., Národní muzeum
 • David Korecký, Galerie Rudolfinum
 • Mgr. Filip Lýsek, Regionální muzeum v Českém Krumlově
 • dr hab. Piotr Majewski, prof. UKSW, ředitel Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszava
 • Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D., Moravské zemské muzeum
 • Ing. Martina Ohlídalová, Ph.D., Národní muzeum
 • doc. Dr. phil. Mgr. Mária Orišková, Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta
 • Mgr. Branislav Panis, Slovenské národné múzeum
 • doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D., Ústav pro klasickou archeologii FF UK
 • doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., Národní muzeum
 • PhDr. Zuzana Strnadová, Muzeum hlavního města Prahy
 • Mgr. Antonín Šimčík, Národní zemědělské muzeum Praha
 • doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci
 • Prof. Dr. Hildegard K. Vieregg, Hochschule für Philosophie, München