Publikováno: 7. 11. 2022

Manažer/ka pro média

Moravská galerie

@moravska-galerie.cz

Moravská galerie v Brně vyhlašuje výběrové řízení na pozici manažera/ky pro média.

Náplň práce:

 • zodpovědnost za přípravu a průběh mediálních kampaní v závislosti na charakteru propagovaného projektu
 • vystupování jménem MG v médiích, domlouvání konkrétních výstupů pro tisk, rádia, televize atd.
 • komunikace s novináři, udržování dobrého vztahu s novináři na základě osobních kontaktů, nabízení materiálu pro vlastní články a pořady jednotlivým redakcím
 • získávání mediálních partnerů a zodpovědnost za uzavírání a plnění smluv o mediálních partnerstvích
 • aktivní vyhledávání mediálních kanálů vhodných k propagaci MG
 • tvorba a udržovaní kvalitního seznamu novinářů
 • příprava tiskových zpráv, rozesílání tiskových zpráv médiím
 • příprava tiskových konferencí, zodpovědnost za průběh tiskových konferencí
 • dohlížení nad podobou textů, kterými se MG prezentuje na veřejnosti (úroveň, jazykový styl, grafická úprava)
 • vyhodnocování mediálních kampaní a jejich účinnosti
 • podílení se na tvorbě internetových stránek MG, zodpovědnost za prezentaci materiálů určených pro média na webu MG
 • podílení se na prezentaci MG na sociálních sítích, zodpovědnost za prezentaci mediálních výstupů MG na sociálních sítích
 • zodpovědnost za přípravu textů pro tiskoviny, letáky a další propagační materiály MG
 • tvorba dalších textových podkladů souvisejících s činností MG
 • poskytování vizuálních podkladů médiím (foto, video), zodpovědnost za kvalitu a úroveň vizuálních materiálů, kterými se MG prezentuje v médiích a na veřejnosti
 • pomoc při přípravě a realizaci projektů, kampaní a fundrasingu, pomoc při přípravě akcí, jejich mediální zajištění, pomoc při hledání fundrasingových strategií
 • podílení se na přípravě a realizaci propagačních kampaní výstav a akcí MG
 • podílení se na administrativě oddělení marketingu (vyřizování smluv, objednávek, faktur, vyúčtování, reportování atd.)

Uzávěrka přihlášek: 30. 11. 2022

Předpokládaný nástup: dle dohody

Kontakt:  602 219 552, michal.kucera@moravska-galerie.cz

Více informací o vypsané pozici: zde

Zdroj: moravska-galerie.cz