Publikováno: 1. 12. 2021

Interaktivní průvodce EU fondy pro kulturní a kreativní sektor

Evropská komise zveřejnila interaktivního průvodce CulturEU s příležitostmi finanční podpory pro kulturní a kreativní sektor v období 2021-2027. 

©ne-mo.org

Průvodce tvoří pomůcku pro kulturní subjekty, aby ty mohly lépe cílit na vhodné možnosti financování, a to s pomocí rychlého dotazníku na základě oblasti jejich činnosti, typu organizace a druhu podpory, již hledají. K výsledkům jsou připojeny příslušné rozpočty, podrobnosti k procesu podávání žádostí a odkaz na konkrétní program či výzvu.

Průvodce je dostupný zde:  CulturEU Funding Guide.

Průvodce vychází z programu Kreativní Evropa 2021-2027, který byl zveřejněn Evropskou komisí v květnu tohoto roku a jenž předpokládá využít rozpočet 300 mil. euro na posílení kulturní sektoru v EU, předně v kontextu vyrovnávání se se ztrátami v době pandemie. 

Více o programu zde: Creative Europe.

Na závěr připomínáme i pomůcku pro muzea od Sítě evropských muzejních organizací (NEMO), která byla publikována v září tohoto roku a jež má za cíl pomoci muzejním institucím zorientovat se rovněž v novém programu EU. Pomůcku naleznete zde: Cross-Border Cooperation for Museums!

Zdroj: ne-mo.org, ec.europa.eu