Publikováno: 20. 8. 2018

Cesty a možnosti současné muzejní a galerijní pedagogiky

Text pojednává o vývoji muzejní a galerijní pedagogiky v minulosti. Předkládá možnosti vzdělání se v tomto oboru v České republice a seznamuje se současnou situací v tomto oboru. 

Autorka textu Mgr. Irena Kapustová předkládá ve svém textu pohled do historie muzejní a galerijní pedagogiky na našem území, na možnost vzdělání se a uplatnění oboru. 

Naznačuje možnosti kooperace a rozvoje mimoškolního vzdělávání.