Publikováno: 1. 9. 2020

Dotační výběrové řízení v programu Kulturní aktivity – podpora spolků a pobočných spolků 2021

Ministerstvo kultury vyhlašuje pro rok 2021 výběrové dotační řízení na podporu v oblasti ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií.

@mkcr.cz

Samostatné oddělení ochrany kulturních statků Ministerstva kultury vyhlašuje pro rok 2021 výběrové dotační řízení v programu Kulturní aktivity - podpora projektů spolků a pobočných spolků (včetně zvláštních organizací pro zastoupení zájmů ČR v mezinárodních nevládních organizacích) podporujících kulturní aktivity v oblasti ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií.

Termín pro podávání žádostí: 30. září 2020

Tematické okruhy:

  • Prezentace, popularizace a ochrana movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií včetně aktivit určených na podporu hendikepovaných.
  • Zajišťování informačního servisu a komunikace v oboru muzejnictví, organizace a účast na seminářích, školeních, kolokviích apod.
  • Dokumentace historie spolkového života s vazbou k regionu.
  • Zajišťování důstojného průběhu slavnostních shromáždění, pietních aktů a akcí pořádaných v souvislosti s historickými událostmi.

Více informací zde.

Zdroj: mkcr.cz/novinky-a-media/dotacni-vyberove-rizeni-v-programu-kulturni-aktivity-podpora-spolku-a-pobocnych-spolku-vcetne-zvlastnich-organizaci-pro-zastoupeni-zajmu-cr-v-mezinarodnich-nevladnich-organizacich-na-rok-2021-4-cs3935.html