Publikováno: 6. 10. 2020

Dotační program pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury 2021

Ministerstvo kultury, Kancelář bezpečnostního ředitele, vyhlašuje výběrové dotační řízení na rok 2021.

@mkcr.cz

Kancelář bezpečnostního ředitele vyhlásila třetí kolo výběrového dotačního řízení na rok 2021 Programu pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury pro rok 2021. 

Cílem výběrového dotačního řízení je zvýšit ochranu měkkých cílů v oblasti kultury proti teroristickému nebo jinému násilnému útoku. Dalším cílem je zvýšení motivace vlastníků a provozovatelů těchto MCK, aby se začali více zabývat objektovou bezpečností a podnikali kroky k jejímu efektivnímu zajištění.  

Návrh ochrany měkkých cílů spadajících do gesce Ministerstva kultury vychází z předpokladu, že těmito měkkými cíli jsou veřejnosti přístupné kulturní památky, muzea, galerie, divadla, koncertní sály, knihovny, kulturní domy, festivaly a další prostory, kde se po větší část dne pohybuje velké množství osob z řad návštěvníků a personálu.

Termín podání žádosti o dotaci je 5. listopad 2020 v 15.00.

Více informací a formulář žádosti zde.

Zdroj: mkcr.cz