Publikováno: 1. 3. 2015

Národní muzeum - Výstava Smrtelné slasti

Soutěž, pořádaná Národním muzeem ve spolupráci s Českou komorou architektů, proběhla v rámci veřejné zakázky na výtvarné a prostorové řešení čtyř výstav z cyklu Smrt. Výstava Smrtelné slasti se dotýká patologických projevů lidských aktivit (užívání drog a omamných látek, kouření, alkoholismus, hazardní hry, násilí, sexuální parafilie, workoholismus, adrenalinové sporty, nebezpečí kyberprostoru – počítačové hry, kyberšikana) projevujících se krajním důsledkem: smrtí. Závislost je cesta od slasti ke smrti, je to patologické dosahování slasti dočasnými náhražkami, často stále vyššími dávkami nebo intenzivnějšími zážitky. Téma úzce souvisí s hledáním smyslu života.

Druhá část veřejné zakázky, Smrtelné slasti, měla uzávěrku 15. 9. 2014. Zveřejňujeme oba návrhy podané a hodnocené v rámci soutěže.

Vítězný návrh architektonického Studia FAM porota ocenila jako zajímavě rezonující s částečně sarkastickým libretem, lehce podvratným vůči dogmaticky pietnímu vnímání tématu smrti. Autorům se v návrhu daří vrstvit přes sebe místy až lascivní obrazy slastí v naznačených kauzálních vazbách s jejich bytostnou fatalitou, a přitom se jim daří balancovat na hranici groteskna a nepřepadat příliš k lacinému moralizování.

Porota se v rámci soutěže rozhodla neudělit druhou a třetí cenu.

 

Seznam architektonických návrhů a dalších příloh:

1. Studio FAM

2. ROBUST architects

Slovní hodnocení poroty k výstavě Smrtelné slasti najdete zde.