Publikováno: 1. 3. 2015

Národní muzeum - Výstava Smrt

Soutěž, pořádaná Národním muzeem ve spolupráci s Českou komorou architektů, proběhla v rámci veřejné zakázky na výtvarné a prostorové řešení čtyř výstav z cyklu Smrt. Hlavní výstava celého cyklu se zabývá fenoménem smrti, který je v moderní společnosti na jedné straně vytěsňován až na samý okraj společenského vědomí (většina lidí umírá v izolaci, mimo okruh rodiny), na straně druhé je zcela nevhodně znevažován v podobě různých akčních filmů a počítačových her, plných násilí a drastických scén umírání. Otevřít téma smrti a pokusit se ho představit veřejnosti muzejní formou, tak aby se nad ním vážněji zamyslelo co nejvíce návštěvníků, se proto tvůrcům výstavy jeví jako velice aktuální a potřebné.

Třetí část veřejné zakázky, Smrt, měla uzávěrku 15. 9. 2014. Zveřejňujeme všechny čtyři návrhy podané a hodnocené v rámci soutěže.

Na vítězném návrhu architektonického studia She Architect porota ocenila konceptuální vizi rezonující několika různými způsoby s pocity evokujícími prostředí spojené se smrtí. Návrh pracuje s manýrou inscenovaných nálad série za sebou jdoucích prostor vtahujících návštěvníky do archetypálních situací spojených s prožitky blízkosti smrti, přičemž umožňuje modulovat v každém prostoru výstavy jedinečnou situaci a použít jinou metodu vystavení obsahu. Porota byla ovšem značně rozpolcena, její část se přikláněla ke konzervativnějšímu řešení ing. arch. Fetterleho – soutěž proto nakonec pokračovala druhým kolem – rozhovorem s oběma jmenovanými tvůrci. Po nich a dlouhé diskusi se porota přiklonila k návrhu studia She Architect.

 

Seznam architektonických návrhů a dalších příloh:

1. She Architect

2. Ing. arch. Hynek Fetterle

3. MgA. Renata Slámková

4. ROBUST architects

Slovní hodnocení poroty k výstavě Smrt najdete zde.