Publikováno: 23. 4. 2015

Národní muzeum - výstava Slavné pohřby

Soutěž, pořádaná Národním muzeem ve spolupráci s Českou komorou architektů, proběhla v rámci veřejné zakázky na výtvarné a prostorové řešení čtyř výstav z cyklu Smrt. Výstava Slavné pohřby by měla být ukázkovou sondou, ve které se návštěvník seznámí nejen s dobovými pohřebními rituály, různými funeráliemi a dalšími artefakty, ale i s osudy samotných významných nebožtíků. Jedním z dílčích témat výstavy by měla být i historie zpopelnění zemřelých jako výrazu modernizačního a zdravovědného pokroku a také oblečení nebožtíků.

Čtvrtá část veřejné zakázky, Slavné pohřby, měla uzávěrku 1. 10. 2014. Zveřejňujeme oba návrhy podané a hodnocené v rámci soutěže.

 

U vítězného návrhu architektonického studia Robust architects porota ocenila jeho univerzálnost a současnou osobitost, jíž si instalace vytváří vlastní prostorotvorný rámec a buduje uvnitř sálu typu „white cube gallery“ respektovatelný vložený objekt. Názor poroty lze shrnout jako jednoznačně pozitivní, přes různé zdůvodnění tohoto vnímání u jejích jednotlivých členů (od pocitu vazby k archetypální architektuře archaických hrobek až k nekonkrétnímu pocitu z kontrastní jedinečnosti motivu vloženého do výstavního prostoru). Porota oceňuje práci s vloženým prostorovým prvkem, jenž rytmizuje výstavu na její čtyři části, a přitom jednotlivá témata s možností rozdílné instalace zároveň vyvažuje.

 

Seznam architektonických návrhů a dalších příloh:

1. ROBUST Architects

2. Ing. arch. Tomáš Kodet

Slovní hodnocení poroty k výstavě Slavné pohřby najdete zde.