Publikováno: 22. 7. 2015

Národní muzeum vyhlásilo architektonickou soutěž na své expozice

Národní muzeum dne 22. července 2015 vyhlásilo architektonickou soutěž na řešení nových expozic, výstavních prostor a návštěvnického provozu ve své Historické budově, která nyní prochází rozsáhlou rekonstrukcí, a přilehlé Nové budově na Václavském náměstí. Spojením dvou významných objektů, kulturně-historicky, architektonicky i prostorově zcela odlišných, vznikne v samém centru Prahy unikátní kulturní komplex otevřený všem.

Na prostoru o rozloze více než 16 tis. m² budou moci návštěvníci procházet deset nových muzejních expozic, včetně zcela jedinečného Dětského muzea, Pokladnice Národního muzea nebo interaktivní přírodovědecké expozice Země a život. Národní muzeum hledá architekta, který novým expozicím vtiskne originální tvář, propojí moderní prezentaci muzea 21. století s respektováním tradice a design s architekturou.

Soutěž je vyhlášena jako architektonická dvoukolová projektová a veřejná. S přihlédnutím k významu této architektonické soutěže jmenoval generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš jedenáctičlennou porotu a stejný počet jejích náhradníků, v níž zasednou významné osobnosti jak z oblasti paměťových institucí či akademického prostředí, tak i aktivně působící v oboru architektury a výtvarného umění.

 

Architektonická soutěž o návrh je vyhlášena dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a v souladu se soutěžním řádem České komory architektů. Soutěžní podklady jsou vyhotoveny v digitální podobě a jejich závazná podoba je uveřejněna na profilu zadavatele (http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilNM). Vyhlášení II. kola Národní muzeum předpokládá v průběhu listopadu 2015 a vyhlášení výsledků celé soutěže na začátku roku 2016. Architektonická soutěž bude završena veřejnou výstavou návrhů na jaře roku 2016.

 

Termíny soutěže
 
Ustavující zasedání poroty
8. září 2014
Schválení soutěžních podmínek
21. května 2015
Vyhlášení soutěže
22. července 2015
Uzávěrka přihlášek k prohlídce místa plnění
7. srpna 2015
Prohlídka místa plnění
11. – 12. srpna 2015
Uzávěrka dotazů k architektonické soutěži
7. září 2015
Zasedání odborné poroty k dotazům k AS
10. září 2015 v 10.00 hod.
Zveřejnění odpovědí k dotazům porotě
11. září 2015
Uzávěrka I. kola soutěže
19. října 2015 v 12.00 hod.
Zasedání odborné poroty – hodnocení návrhů v 1. kole
2. – 6. listopadu 2015
Vyhlášení II. kola soutěže (předpoklad)
18. listopadu 2015
Uzávěrka II. kola soutěže
6. ledna 2016 v 12.00 hod.
Zasedání odborné poroty – hodnocení návrhů v 2. kole
12. – 15. ledna 2016
Uveřejnění výsledků hodnocení návrhů
leden – únor 2016
Veřejná výstava (nejpozději 3 měsíce od uveřejnění výsledků)
duben 2016

 

 

(Zdroj: http://www.nm.cz/Hlavni-strana/Novinky/Narodni-muzeum-vyhlasilo-architektonickou-soutez-na-sve-expozice.html)