Publikováno: 28. 4. 2015

Národní muzeum hledá architekty pro své nové výstavy na sezónu 2015/2016!

Národní muzeum vyhlásilo výzvu k podání nabídek na výtvarné a prostorové řešení výstav v sezoně 2015/2016. Předmětem veřejné zakázky je návrh prostorově‐výtvarného řešení výstav, zpracování projektové dokumentace pro realizaci včetně kontrolního rozpočtu a autorský dozor při realizaci výstav.
Národní muzeum hledá architekty pro své nové výstavy na sezónu 2015/2016!

Veřejná zakázka je rozdělena do pěti samostatných částí: výstava 125. výročí AV ČR v Nové budově Národního muzea, výstava Čína v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur, výstava Komu asi patřila v Českém muzeu hudby, výstava Středověk v Nové budově Národního muzea a výstava Obraz husitství v Národním památníku na Vítkově. Uchazeči mohou podat nabídku k jedné, více i všem částem veřejné zakázky. Každá část má stanoven svůj termín odevzdání nabídek.

Zadávací dokumentace a další informace k veřejné zakázce jsou umístěny pod číslem P15V00031522 na www.egordion.cz, profil zadavatele Národní muzeum, IČ 00023272.
 
Výstava 125. výročí AV ČR
Výstava připomene veřejnosti 125 let od založení dnešní Akademie věd ČR. Vyzdvihne myšlenku kontinuity členstva českých akademií věd a také stýkání a potýkání vědců působících v rámci akademií věd s politikou a veřejností. Připomene i uměleckou složku v České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění (ČAVU). Výstava představí i hlavní vědecké úspěchy v jednotlivých epochách a zvlášť zdůrazní skutečnost, že členy ČAVU byli oba čeští nobelisté J. Heyrovský a J. Seifert.
Prohlídka místa plnění s autorským týmem výstavy proběhne dne 27. 4. 2015 v 10.00 hod.
Termín odevzdání nabídky je 18. 5. 2015 v 11.00.
 
Výstava Čína
Výstava představí návštěvníkům málo známé období dějin Číny mezi 3. století n. l. a závěrem dynastie Ming na počátku 17. století. K vidění budou dosud nevystavené sbírkové předměty Náprstkova muzea. Vzhledem k charakteru předmětů bude výstava řešena galerijním způsobem. Výstava je součástí výstavního cyklu s názvem Středověk, který Národní muzeum připravuje na návštěvnickou sezónu 2015/2016
Prohlídka místa plnění s autorským týmem výstavy proběhne dne 11. 5. 2015 v 9.30 hod.
Termín odevzdání nabídky je 1. 6. 2015 v 11.00.
 
Výstava Komu asi patřila
Výstava, která představí výsledky zkoumání provenienčních záznamů v knihách a jejich syntetického zhodnocení, je jedním z výstupů projektu "PROVENIO: metodika výzkumu knižních proveniencí" (NAKI). Statické exponáty vhodně doplní interaktivní prvky oživující dané téma formou hry.
Prohlídka místa plnění s autorským týmem výstavy proběhne dne 11. 5. 2015 v 14.00 hod.
Termín odevzdání nabídky je 15. 6. 2015 v 11.00.
 
Výstava Středověk (hlavní výstava)
Výstava představí život v Čechách a na Moravě v pozdním středověku s přihlédnutím k osobnosti Karla IV. Cílem je především kvalitní a moderní prezentace exponátů z bohatých sbírek Národního muzea, zahrnující jak trojrozměrné předměty (historické i repliky), tak rukopisy, listiny a pergameny nebo veduty. Vybrané kapitoly z období pozdního středověku přiblíží výstava návštěvníkům prostřednictvím individuálních příběhů nebo přesně stanovených tematických celků.
Výstava je hlavním projektem výstavního cyklu s názvem Středověk, který Národní muzeum realizuje v sezóně 2015/2016.
Prohlídka místa plnění s autorským týmem výstavy proběhne dne 25. 5. 2015 v 10.00 hod.
Termín odevzdání nabídky je 29. 6. 2015 v 11.00.
 
Výstava Obraz husitství
Výstava přiblíží návštěvníkům proměny obrazů husitství a jejich konkrétní podoby v moderních a soudobých dějinách primárně české společnosti. Současně prostřednictvím tématu husitství poukáže na obecné tendence politiky dějin a instrumentalizaci historie v závislosti na různých společenských a politických proměnách.
Prohlídka místa plnění s autorským týmem výstavy proběhne dne 26. 5. 2015 v 10.00 hod.
Termín odevzdání nabídky je 13. 7. 2015 v 11.00.
 
Kontaktní osoba: Mgr. Dagmar Fialová, hlavní manažerka expozic
dagmar_fialova@nm.cz, 224 497 474
 
 
(Zdroj: http://www.nm.cz/Pro-novinare/akce-press/Narodni-muzeum-hleda-architekty-pro-sve-nove-vystavy-na-sezonu-2015-2016.html)