Publikováno: 5. 10. 2018

Metodické centrum pro muzea v přírodě

@MCMP

Metodické centrum pro muzea v přírodě se věnuje metodické činnosti pro velmi rozsáhlý a specifický segment paměťových institucí charakteru muzeí v přírodě. V těchto institucích se setkávají přístupy jak klasických muzeí, tak památkové péče včetně nejrůznějších dalších oborů. Tato interdisciplinarita pak přispívá prezentaci komplexního prostředí v muzeích v přírodě i udržování památkového a sbírkového fondu.

MC se tak zaměřuje na výzkumnou činnost v těchto oblastech a prezentaci nových zjištění a příkladů dobré praxe formou vzdělávacích akcí a publikační činnosti. V těchto oblastech spolupracuje s ostatními muzei v přírodě v ČR a zahraničí a s dalšími subjekty jako Národní památkový ústav nebo Akademie věd ČR i s vzdělávacími institucemi. Jako základ své činnosti vychází MC z působnosti Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (VMP), jako nejstaršího a nejrozlehlejšího muzea v přírodě v ČR s bohatými pozitivními i negativními zkušenostmi.

 

Web

 

Adresa

Metodické centrum pro muzea v přírodě

Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

 

Kontakt

Radek Bryol

E.: bryol@vmp.cz

T.: 773 793 398