Publikováno: 9. 1. 2019

Proces vzniku doprovodného edukačního programu jako důvod spolupráce - reflexe dotazníkové šetření

Proces vzniku doprovodného edukačního programu jako důvod spolupráce - reflexe dotazníkové šetření

MERTOVÁ, Soňa; VYKOUPILOVÁ, Pavla 

Kultura, umění a výchova, 3(2) {cit. 2015-11-02}. ISSN 2336-1824, 2015

 

Článek reflektuje na základě dotazníkového šetření možnosti mezioborové spolupráce muzejních pedagogů a kurátorů muzeí za účelem transmise edukačního obsahu muzea směrem k návštěvníkovi.

 

Článek dostupný zde