Přehled informačních portálů a veřejně přístupných elektronických databází, knihoven a periodik spravovaných metodickými centry Ministerstva kultury.