AKCE: 28.10.2021, 0:00

Online workshops: When Museums Meet Videogames

Inovační platforma We are museum pořádá sérii online dílen se zaměřením na využití videoher v muzejnictví.

©wearemuseums.com
Datum konání: 28.10.2021, 0:00
Místo konání: Online

Videoherní průmysl je stále rostoucím fenoménem, přičemž videohra představuje stále hojněji využívaný sdělovací prostředek v rámci kulturních institucí. Potenciál videoher je také pro muzea stále značně nevyužitý. Navíc vztah mezi kreativním a kulturním sektorem vzdělávání skýtá mnoho úskalí. Muzea často digitalizují své sbírky bez ohledu na to, jak vypadají v digitálním nativním prostředí a na druhou stranu produkční studia nevěnují dostatečnou pozornost historickému a vědeckému kontextu. Série dílen tak chce:

  • zvýšit podporu spolupráce mezi muzeem a videoherními studii,
  • poskytnout bezpečný prostor pro otevřenou konverzaci,
  • poskytnout příležitost k vytváření sítí širokému spektru aktérů z muzeí a videoherního průmyslu,
  • překlenout strukturální bariéry, které brání spolupráci muzeí a studií,
  • promyslet různá řešení pomocí případových studií a odkazů.

První setkání proběhne 28. října pod názvem „Objevování nových horizontů: videohry a muzea“ a bude následován dílnou s názvem „Vzájemné učení se mezi tvůrci videoher a muzei“. Druhé setkání proběhne 18. listopadu s názvem „Když se kulturní instituce stanou videoherním producentem“, které bude následováno dílnou věnovanou tématu „Implementace inovativního projektu do muzea a tvorby videoher“. Poslední setkání proběhne 9. prosince s názvem „Videohry – brána pro nové a různorodé publikum“ a bude zakončeno dílnou věnovanou tématu „Dosahování pozitivního společenského vlivu skrze videohry“.

Více o akcích na stránkách Wearemuseums.com