AKCE: 20. 5. 2021, 11:00–16:00

All Inclusive: Championing Accessible Museums

Webinář zaměřený na inkluzivní přístup muzeí.

@museumdevelopmentnorthwest.wordpress.com/category/museums-association/
Datum konání: 20. 5. 2021, 11:00–16:00
Místo konání: Online, Zoom

Jakým způsobem uvažují muzea Velké Británie o bezbariérovém přístupu a speciálních potřebách? S jakými nejnaléhavějšími problémy se potýkají návštěvníci, pracovníci a dobrovolníci se zdravotním postižením a jak je mohou muzea řešit?

Prostřednictvím případových studií a panelových diskuzí All Inclusive: Championing Accessible Museums prozkoumá otázku toho, jak se muzea mohou stát skutečně inkluzivními prostory, reprezentačními platformami a jak je možné prosadit rovnost na všech úrovních.

Cena webináře pro členy MA je 30–40 GBP, pro nečleny 60 GBP.

Více informací o webináři a registraci naleznete zde.

 

Zdroj: https://www.museumsassociation.org/events/all-inclusive-championing-accessible-museums/