AKCE: 21. 6. 2021

Historie žen a genderová historie v teorii a praxi muzeí a archivů v České republice

Online workshop na téma vztahu mezi bádáním v oborech dějin žen a genderové historie a teorií a praxí muzeí a archivů.

Historie žen a genderová historie v teorii a praxi muzeí a archivů v České republice
Datum konání: 21. 6. 2021

Národní muzeum a Moravské zemské muzeum si vás dovolují pozvat na on-line workshop na téma Historie žen a genderová historie v teorii a praxi muzeí a archivů v České republice.

Workshop se soustředí na vztah mezi bádáním v oborech dějin žen a genderové historie a teorií a praxí muzeí a archivů (popřípadě dalších paměťových institucí) v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

V rámci workshopu přivítáme příspěvky, které se ve vztahu k historii žen nebo s využitím genderové perspektivy soustředí se na některou z těchto oblastí činnosti muzeí nebo dalších paměťových institucí:

  1. sbírkotvorná a akviziční činnost – teorie a praxe v tvorbě sbírek a fondů; analýza sbírek,
  2.  fondů, pozůstalostí; hmotná i nehmotná paměť žen, prezentace orálně-historických projektů
  3. prezentační činnost – analýza výstav, stálých expozic a dalších projektů, výstavních libret, plánů, potažmo obecně i výstavních politik institucí apod.
  4. věda a výzkum – analýza charakteru, oblastí a témat výzkumu
  5. (muzejní) pedagogika a edukace

Online workshop se koná 21. června 2021.

Návrhy na příspěvky s krátkou anotací (100–150slov) posílejte do 18. dubna 2021 na e-mail: jitka.gelnarova@nm.cz.

Vybrané výstupy budou po úpravách a recenzním řízení publikovány v monotematickém dvojčísle recenzovaného časopisu Acta Musei Nationalis Pragae–Historia.

Call for Papers