Publikováno: 25. 10. 2021

Kurátor/kurátorka společenskovědních sbírek

Muzeum Českého krasu v Berouně vypisuje výběrové řízení na pozici kurátorky/kurátora společenskovědních sbírek.

©http://muzeum-beroun.cz/

Charakteristika místa:

 • Práce související se správou, dokumentací a tvorbou sbírkového fondu Berounské, Hořovické a Žebrácké sbírky v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb. dle potřeb a pokynů odborného oddělení včetně katalogizace, inventarizace či přípravy nového uložení sbírkového fondu. 
 • Činnosti navazující na stěhování sbírkového fondu MČK. Preventivní péče o sbírkové fondy včetně úklidových prací. 
 • Odborná a popularizační činnost, služby odborným institucím, školám a veřejnosti – badatelům. Spolupráce s místními komunitami či pamětníky apod. Osobní účast na akcích pořádaných muzeem.
 • Výstavní činnost (autorsky i ve spolupráci) včetně podílu na instalaci, aktivní zapojení do přípravy a organizace muzejních programů, spolupráce s Oddělením návštěvnického provozu a edukátory; v případě potřeby participace na zajišťování návštěvnického provozu - původcovská činnost, prodej vstupenek a suvenýrů, propagace.
 • Podíl přípravě nových výstav a expozic, rozpočtech, VZ; jejich realizace včetně návrhů doprovodných programů, průvodcovských textů i podkladů pro rozšířenou realitu apod.
 • Vykonávání administrativní práce související s činností odborného oddělení a provozem muzea.
 • Příprava žádostí o dotace, realizace projektů včetně podání závěrečných zpráv a finančního vypořádání.
 • Po zapracování samostatná správa a tvorba vybraného sbírkového fondu, správa depozitářů, terénní výzkum prostředí atd.
 • Plnění dalších zde neuvedených činností, které odpovídají deklarované pracovní funkci.
 • Požadujeme dodržování vnitřních předpisů organizace a pokynů ředitelky; plnění úkolů zadaných ředitelkou.

Kvalifikační a další požadavky:

 • Vysokoškolské vzdělání (historie, min. Mgr.)
 • Vážný zájem o dlouhodobou práci v muzeu
 • Zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost, entuziasmus, slušné a reprezentativní vystupování, organizační schopnosti, schopnost samostatné i týmové práce, vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu
 • Znalost práce na PC a znalost základních programů
 • Fyzická a zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost
 • Výhodou praxe a orientace v historii regionu, znalost cizího jazyka, časová flexibilita Platové podmínky:
 • Řídí se Zákoníkem práce a NV č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Místo výkonu práce: Beroun (hlavní), dle potřeb i Žebrák popř. Hořovice (služební cesty - pobočky Muzea Českého krasu)

Termín nástupu: Bezprostředně po ukončeném výběrovém řízení nebo dle dohody

Pro více informací k podání přihlášky a dalším náležitostem: ZDE