Moderní technologie

V této záložce najdete zajímavé články, blogy, přednášky a videa zabývající se tématikou využití moderních technologií v muzeích.

Kulturní projekty

V této záložce najdete zajímavé projekty, české i zahraniční, zabývající se tématikou využití moderních technologií v muzejním prostředí.

Digitalizace sbírek

V současné době se stále více paměťových  institucí zapojuje do digitalizace sbírkových fondů. Jde o progresivní trend, který má umožnit zpřístupnit maximální možné množství sbírkových předmětů, archiválií, knih, audio i video nahrávek, co možná největšímu počtu badatelů a dalších uživatelů. Na tomto místě vám přinášíme informace, které vám mají napomoci se zorientovat právě v oblasti digitalizace. Ať již jde o inspirativní české a zahraniční projekty, oblast legislativy či aktuální dění v souvislosti s Evropskou digitální knihovnou Europeanou.

Europeana

Europeana je evropská digitální knihovna umožňující uživatelům internetu vyhledávání a přímý přístup k digitalizovaným knihám, mapám, malbám, novinám, fotografiím, fragmentům filmových děl a všem druhům audiovizuálních dokumentů ze sbírek evropských kulturních institucí.

eSbírky

eSbírky jsou český internetový portál, který je určen k online prohlížení digitalizovaných muzejních sbírek. Obsah eSbírek je na počátku roku 2015 tvořen výběrem ze sbírek 47 českých muzejních institucí. Na portálu je k tomuto datu zveřejněno přes 49 000 sbírkových předmětů, měsíčně se obsah navyšuje přibližně o 2000 předmětů.

Legislativa

Soubor právních předpisů a norem informující zájemce o problematice digitalizace sbírkových fondů.

Projekty

České a zahraniční projekty související s digitalizací sbírkových fondů.

Virtuální výstavy a expozice

Virtuální výstavy a expozice českých a zahraničních muzeí, galerií a příbuzných institucí.

 

AKTUALITA 20. 11. 2009

Mendelianum - atraktivní svět genetiky

Projekt města Brna a Moravského zemského muzea, dotovaný ze strukturálních fondů Evropské unie - konkrétně z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

AKTUALITA 31. 8. 2008

ArtCrossing

Ve Veletržním paláci, sídle Sbírky umění 19. století a Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze, proběhl od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2008 projek ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hl.m. Prahy prostřednictvím Operačního programu Rozvoj celoživotního učení, opatření 3.1. Rozvoj počátečního vzdělávání.