AKTUALITA 25. 3. 2014

EMYA: European Museum of the Year Award

Evropské muzejní fórum uděluje každoročně cenu European Museum of the Year Award (EMYA). Cena byla poprvé udělena v roce 1977. Cílem tohoto ocenění je poukázat na inovativní počiny v evropském muzejnictví, které by mohly ukazovat ostatním institucím možné nové cesty ve vlastní práci.

AKTUALITA 11. 3. 2014

Archiv na dosah

Nejnovějším přírůstkem do rodiny projektu Archeologie na dosah je online archiv, kde jsou a stále budou přibývat fotky z archeologických nálezů, staré skleněné negativy a tematické výstavky.

AKTUALITA 11. 3. 2014

Kampaň Muzea a 20. století pro rok 2014 – téma "Muzea a Velká válka aneb 100 let od vypuknutí I. světové války"

Asociace muzeí a galerií ČR realizuje od začátku letošního roku mediální kampaň Muzea a 20. století s tématem „Muzea a Velká válka aneb 100 let od vypuknutí I. světové války“. Podstatou projektu je vzájemné provázání jednotlivých akcí, které k této příležitosti muzea pořádají, a případné „motivování“ muzeí k uspořádání dalších akcí. Akce, které budou do projektu zahrnuty, budou mít návštěvníci možnost navštívit v průběhu letošního roku.