Moderní technologie

V této záložce najdete zajímavé články, blogy, přednášky a videa zabývající se tématikou využití moderních technologií v muzeích.

Kulturní projekty

V této záložce najdete zajímavé projekty, české i zahraniční, zabývající se tématikou využití moderních technologií v muzejním prostředí.

Digitalizace sbírek

V současné době se stále více paměťových  institucí zapojuje do digitalizace sbírkových fondů. Jde o progresivní trend, který má umožnit zpřístupnit maximální možné množství sbírkových předmětů, archiválií, knih, audio i video nahrávek, co možná největšímu počtu badatelů a dalších uživatelů. Na tomto místě vám přinášíme informace, které vám mají napomoci se zorientovat právě v oblasti digitalizace. Ať již jde o inspirativní české a zahraniční projekty, oblast legislativy či aktuální dění v souvislosti s Evropskou digitální knihovnou Europeanou.

Europeana

Europeana je evropská digitální knihovna umožňující uživatelům internetu vyhledávání a přímý přístup k digitalizovaným knihám, mapám, malbám, novinám, fotografiím, fragmentům filmových děl a všem druhům audiovizuálních dokumentů ze sbírek evropských kulturních institucí.

eSbírky

eSbírky jsou český internetový portál, který je určen k online prohlížení digitalizovaných muzejních sbírek. Obsah eSbírek je na počátku roku 2015 tvořen výběrem ze sbírek 47 českých muzejních institucí. Na portálu je k tomuto datu zveřejněno přes 49 000 sbírkových předmětů, měsíčně se obsah navyšuje přibližně o 2000 předmětů.

Legislativa

Soubor právních předpisů a norem informující zájemce o problematice digitalizace sbírkových fondů.

Projekty

České a zahraniční projekty související s digitalizací sbírkových fondů.

Virtuální výstavy a expozice

Virtuální výstavy a expozice českých a zahraničních muzeí, galerií a příbuzných institucí.

 

AKTUALITA 25. 3. 2014

EMYA: European Museum of the Year Award

Evropské muzejní fórum uděluje každoročně cenu European Museum of the Year Award (EMYA). Cena byla poprvé udělena v roce 1977. Cílem tohoto ocenění je poukázat na inovativní počiny v evropském muzejnictví, které by mohly ukazovat ostatním institucím možné nové cesty ve vlastní práci.

AKTUALITA 11. 3. 2014

Archiv na dosah

Nejnovějším přírůstkem do rodiny projektu Archeologie na dosah je online archiv, kde jsou a stále budou přibývat fotky z archeologických nálezů, staré skleněné negativy a tematické výstavky.

AKTUALITA 11. 3. 2014

Kampaň Muzea a 20. století pro rok 2014 – téma "Muzea a Velká válka aneb 100 let od vypuknutí I. světové války"

Asociace muzeí a galerií ČR realizuje od začátku letošního roku mediální kampaň Muzea a 20. století s tématem „Muzea a Velká válka aneb 100 let od vypuknutí I. světové války“. Podstatou projektu je vzájemné provázání jednotlivých akcí, které k této příležitosti muzea pořádají, a případné „motivování“ muzeí k uspořádání dalších akcí. Akce, které budou do projektu zahrnuty, budou mít návštěvníci možnost navštívit v průběhu letošního roku.