Moderní technologie

V této záložce najdete zajímavé články, blogy, přednášky a videa zabývající se tématikou využití moderních technologií v muzeích.

Kulturní projekty

V této záložce najdete zajímavé projekty, české i zahraniční, zabývající se tématikou využití moderních technologií v muzejním prostředí.

Digitalizace sbírek

V současné době se stále více paměťových  institucí zapojuje do digitalizace sbírkových fondů. Jde o progresivní trend, který má umožnit zpřístupnit maximální možné množství sbírkových předmětů, archiválií, knih, audio i video nahrávek, co možná největšímu počtu badatelů a dalších uživatelů. Na tomto místě vám přinášíme informace, které vám mají napomoci se zorientovat právě v oblasti digitalizace. Ať již jde o inspirativní české a zahraniční projekty, oblast legislativy či aktuální dění v souvislosti s Evropskou digitální knihovnou Europeanou.

Europeana

Europeana je evropská digitální knihovna umožňující uživatelům internetu vyhledávání a přímý přístup k digitalizovaným knihám, mapám, malbám, novinám, fotografiím, fragmentům filmových děl a všem druhům audiovizuálních dokumentů ze sbírek evropských kulturních institucí.

eSbírky

eSbírky jsou český internetový portál, který je určen k online prohlížení digitalizovaných muzejních sbírek. Obsah eSbírek je na počátku roku 2015 tvořen výběrem ze sbírek 47 českých muzejních institucí. Na portálu je k tomuto datu zveřejněno přes 49 000 sbírkových předmětů, měsíčně se obsah navyšuje přibližně o 2000 předmětů.

Legislativa

Soubor právních předpisů a norem informující zájemce o problematice digitalizace sbírkových fondů.

Projekty

České a zahraniční projekty související s digitalizací sbírkových fondů.

Virtuální výstavy a expozice

Virtuální výstavy a expozice českých a zahraničních muzeí, galerií a příbuzných institucí.

 

AKTUALITA 6. 10. 2014

Týden knihoven - 18. ročník

Již 18. ročník celostátní akce Týden knihoven, kterou vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků proběhne 6. - 10. října 2014. SKIP se letos rozhodl věnovat v průběhu akce pozornost především muzejním knihovnám.

AKTUALITA 4. 10. 2014

Den architektury 2014 - DO ULIC, MEZI DOMY

Letos již počtvrté pořádá občanské sdružení Kruh ve dnech 4. a 5. října Den architektury, který proběhne u příležitosti Světového dne architektury. Hlavním posláním festivalu je poukázat na skryté kvality měst, potenciál míst a zvýšit všeobecnou citlivost vůči našemu nejbližšímu okolí. Den architektury se svým programem snaží otevřít architekturu společnosti.

AKTUALITA 23. 7. 2014

Vzdělávací projekt Dotkni se 20. století!

Dotkni se 20. století! je tříletý vzdělávací projekt Národního muzea, spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR, který si klade za cíl podpořit výuku československých a českých dějin 20. století na základních a středních školách. Národní muzeum a jeho partneři připravili v rámci vzdělávacího projektu Dotkni se 20. století! sérii netradičních interaktivních materiálů a multimediálních pomůcek, které s využitím sbírkových předmětů přibližují žákům a studentům dobu nedávno minulou.

AKTUALITA 27. 4. 2014

Strážci paměti: 200 let muzejnictví

Tři největší zemská muzea České republiky - Slezské zemské muzeum, Moravské zemské muzeum a Národní muzeum slaví 200 let. Věstonická venuše, hlava Kelta i vzácný meteorit z Opavy-Kylešovic společně navštíví Prahu, Brno a Opavu.

AKTUALITA 4. 4. 2014

Techmania Science Center Plzeň

V sobotu 29. března byla znovuotevřena Techmania Science Center, jejímž cílem je pomáhat veřejnosti, žákům, studentům a rodinám s dětmi, rozvíjet vztah k vědě a technice a objevovat možnosti lidského poznání.