Moderní technologie

V této záložce najdete zajímavé články, blogy, přednášky a videa zabývající se tématikou využití moderních technologií v muzeích.

Kulturní projekty

V této záložce najdete zajímavé projekty, české i zahraniční, zabývající se tématikou využití moderních technologií v muzejním prostředí.

Digitalizace sbírek

V současné době se stále více paměťových  institucí zapojuje do digitalizace sbírkových fondů. Jde o progresivní trend, který má umožnit zpřístupnit maximální možné množství sbírkových předmětů, archiválií, knih, audio i video nahrávek, co možná největšímu počtu badatelů a dalších uživatelů. Na tomto místě vám přinášíme informace, které vám mají napomoci se zorientovat právě v oblasti digitalizace. Ať již jde o inspirativní české a zahraniční projekty, oblast legislativy či aktuální dění v souvislosti s Evropskou digitální knihovnou Europeanou.

Europeana

Europeana je evropská digitální knihovna umožňující uživatelům internetu vyhledávání a přímý přístup k digitalizovaným knihám, mapám, malbám, novinám, fotografiím, fragmentům filmových děl a všem druhům audiovizuálních dokumentů ze sbírek evropských kulturních institucí.

eSbírky

eSbírky jsou český internetový portál, který je určen k online prohlížení digitalizovaných muzejních sbírek. Obsah eSbírek je na počátku roku 2015 tvořen výběrem ze sbírek 47 českých muzejních institucí. Na portálu je k tomuto datu zveřejněno přes 49 000 sbírkových předmětů, měsíčně se obsah navyšuje přibližně o 2000 předmětů.

Legislativa

Soubor právních předpisů a norem informující zájemce o problematice digitalizace sbírkových fondů.

Projekty

České a zahraniční projekty související s digitalizací sbírkových fondů.

Virtuální výstavy a expozice

Virtuální výstavy a expozice českých a zahraničních muzeí, galerií a příbuzných institucí.

 

AKTUALITA 15. 7. 2015

Nová verze světového portálu OldMapsOnline

Portál OldMapsOnline slouží k prostorovému vyhledávání v digitalizovaných mapách a plánech. Spolu s novou verzí portálu byla spuštěna mobilní aplikace, která umožňuje na přístrojích vybavených GPS zobrazovat aktuální polohu na podkladě staré mapy.

AKTUALITA 20. 2. 2015

Projekt Artediem podporuje estetickou výchovu na školách

Ve Zlínském kraji se rozvíjí iniciativa Artediem, která vytváří příležitost pro konkrétní spolupráci osobností, institucí, aktivit ze sféry kulturní a vzdělávací, a to na základě společného zájmu, kterým je efektivnější formální či neformální estetická výchova na středních školách.

AKTUALITA 9. 2. 2015

Dobrovolnický program Národního muzea

Nový dobrovolnický program zaujme každého, kdo hledá smysluplné využití volného času. Neplacená dobrovolnická práce umožňuje poznat významnou kulturní instituci, získat pracovní zkušenosti a reference do životopisu i potkat zajímavé lidi.

AKTUALITA 8. 1. 2015

Studentský projekt Národního filmového muzea

Národní filmové muzeum (NaFilM) nezůstane jen nenaplněným snem skupiny nadšených studentů. Zájem veřejnosti daleko předčil očekávání organizátorů a prostřednictvím crowdfundingového portálu hithit.cz byla vybrána téměř dvojnásobná částka, než na jakou byla kampaň spuštěna. Podoba filmového muzea bude představena již v květnu roku 2015 v rámci připravované interaktivní výstavy Trailer NaFilM ve spolupráci s muzeem Montanelli (MuMo, nezisková organizace Nadace DrAK).

AKTUALITA 23. 10. 2014

Muzeum umění Olomouc otevřelo CEAD Point

Fundovaného průvodce výtvarnou kulturou druhé poloviny 20. století v zemích visegradského prostoru získávají badatelé i laici díky Muzeu umění Olomouc a jeho projektu Central European Art Database (CEAD). Podrobné informace o tvorbě zhruba čtyřiceti umělců včetně filmových medailonů muzeum zveřejňuje nejen na internetové stránce www.ceadata.eu, nýbrž nově také v tzv. CEAD pointu –informačním kiosku v Muzeu moderního umění. Otevřením CEAD Pointu se uzavírá první fáze projektu, jehož realizaci umožnil grant Visegradského fondu. Muzeum pracuje na jeho dalším rozvoji.