Publikováno: 1. 3. 2017

UNESCO Creative Cities Network (UCCN) - Call for Applications

UNESCO Creative Cities Network (UCCN) - Call for Applications
Projekt Síť kreativních měst UNESCO, založen v roce 2004, podporuje mezinárodní spolupráci s městy a mezi městy, které si vybraly kreativitu jako hlavní aspekt udržitelného rozvoje a obnovy měst.

Výzva UCCN se týká všech měst, které mají zájem se zapojit do této rostoucí sítě, aby předložily své přihlášky. K dnešnímu dni tvoří Síť 116 měst z 54 zemí usilujících o společné cíle: zařadit kreativitu a kulturní průmysl do jádra místních rozvojových plánů a aktivní spolupráce meziměstských partnerství na mezinárodní úrovni.

Za účelem posílení geografické rovnováhy sítě je kladen důraz, aby svou kandidaturu zvážily a předložily i města z afrického regionu, který je v UCCN nedostatečně zastoupen. Z měst v České republice je v Síti zastoupena jen Praha se zaměřením na literaturu. O získání titulu se pokouší také Brno, které si pro své zaměření vybralo hudbu.

Uzávěrka přihlášek je 16. června 2017. Vyhlášení Kreativních měst, kterým bude tento titul v roce 2017 udělen, bude zveřejněno 31. října 2017 na webových stránkách UNESCO.

 

Přihlášky se posílají prostřednictvím emailové adresy ccnapplications@unesco.org.

 

Více informací naleznete zde nebo se můžete informovat na emailové adrese creativecities@unesco.org.

 

 

(Zdroj: http://www.culturelink.org/news/members/2017/members2017-004.html)