Publikováno: 17. 8. 2015

Online platforma World Cultures Connect

Online platforma World Cultures Connect
World Cultures Connect představuje online prostor pro setkávání kulturních manažerů, kreativních a uměleckých profesionálů, a to s cílem propagace své práce, získávání kontaktů a partnerů, nástrojů a zdrojů a podpory mezinárodní spolupráce.

Projekt je řízen britskou neziskovou organizací Visiting Arts a usiluje o propojení kulturních a kreativních profesionálů z celého světa. Odpovídá tím na rostoucí potřebu zřízení mezinárodní sítě v oblasti umění.

Oproti tradičním networkingovým platformám je jeho devizou otevřenost (profily jsou viditelné všem) a nabízí možnost jejich adresářového prohlížení filtrováním zadaných kritérií. Užívá globálního klasifikačního systému, který vychází z klasifikací UNESCO, ale byl aktualizován a modernizován tak, aby vyhovoval současnému stavu pole kultury.

Začínající projekt si pro svou úspěšnou existenci žádá podpory nových členů, kterým se tak nabízí možnost prezentovat se mezinárodní komunitě kulturních profesionálů, manažerů a umělců.

Informace naleznete na www.worldculturesconnect.com.

 

 

 

 

 

(Zdroj: http://www.culturenet.cz/aktuality/nova-online-platforma-world-cultures-connect/n:17747/; http://www.visitingarts.org.uk/content/world-cultures-connect)