Publikováno: 7. 9. 2015

Nedaleko Prahy bylo otevřeno nové moderní muzeum věnované slavné keltské lokalitě Závist

Nedaleko Prahy bylo otevřeno nové moderní muzeum věnované slavné keltské lokalitě Závist
V úterý 1. září otevřelo své brány veřejnosti nové Regionální informační centrum Národní kulturní památky Závist těsně za hranicemi Prahy, v Dolních Břežanech. Zcela netradiční expozice infocentra představuje místní, mimořádně bohatou historii osídlení od pravěku po dnešek. Naprosto unikátním a ústředním bodem expozice je tzv. ZÁVIST CAVE, multiprojekční zařízení, které je použito pro vizualizaci historických scén.

Výstava informačního centra zve na výlet místním časoprostorem. Na symbolické křižovatce dálkových cest žili a potkávali se lidé různých etnik a kultur a vždy po sobě zanechali stopy, které jsou dnes archeologickými památkami. Měřítko a tepaná deska vedle recepce informačního centra symbolizují Čas, ztvárnění je inspirováno pravěkými kalendáři i uložením kulturních vrstev v místní půdě. V odpoledních hodinách vykresluje slunce na podlaze a zdi místnosti obrazce klikatící se cesty od vltavských brodů.

CAVE – virtuální prohlídka oppida v 3D prostoru

Naprosto unikátním a ústředním bodem expozice je tzv. ZÁVIST CAVE (cave automatic virtual environment). Jedná se o multiprojekční zařízení, které je použito pro vizualizaci historických scén. Návštěvníci mají jedinečnou možnost projít se na několik minut po keltském hradišti a seznámit se s životem našich předků.

Expozice je dále tvořena čtyřmi výstavními sloupy, které představují pilíře lidských činností, které v různých formách přetrvávají dodnes. Tyto sloupy reprezentují zemědělství, jako určující faktor lidské kultury, lov a činnosti spojené s lesem, rybolov a včelařství. Na expozici v informačním centru navazují dva venkovní poznávací okruhy, které návštěvníkům umožňují vnímat krajinu v jejím historickém kontextu.

Více informací o novém muzeu najdete na stránkách Regionálního informačního centra Národní kulturní památky - keltského oppida Závist.

 

(Zdroj: http://ric-dolnibrezany.cz/muzeum/; http://www.praha.cz/zpravy-ze-strednich-cech/tesne-za-hranicemi-bylo-otevreno-nove-moderni-muzeum-venuje-se-slavne-keltske-lokalite-zavist)