AKTUALITA 30. 11. 1999

Památník Lidice

Multimediální expozice muzea Památníku Lidice (vytvořena v letech 2005-2006) nabízí divákovi emotivní vstup do pohnuté historie, která mohla postihnout kteroukoli obec na území protektorátu Čechy a Morava. Obrazy starých časů, které ožívají na stěnách labyrintu minulosti, vycházejí z nejnovějších historických bádání. Přibližují druhou světovou válku i jednotlivé lidské osudy.

AKTUALITA 30. 11. 1999

CES - Centrální evidence sbírek

CES je veřejnosti přístupným informačním systémem - seznamem sbírek, které jsou spravovány podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Tyto sbírky jsou uchovávány, doplňovány, spravovány a využívány ve veřejném zájmu a činnost těch, kdo se o ně starají, je nebo může být dotována z veřejných rozpočtů.

AKTUALITA 30. 11. 1999

Barrande I.

„Barrande I. – Vědecko-výzkumné centrum kulturního dědictví České republiky“ je součástí uceleného řešení výstavby areálu Národního muzea v Horních Počernicích. V tomto prostoru centrálních depozitářů Národního muzea, ústřední národní instituce v oblasti kulturního dědictví, je v současnosti uložena část z 20 milionů jeho sbírkových předmětů. Celý projekt byl financován z finanční pomoci strukturálních fondů Evropské unie z prostředků JPD 2. Rozpočet projektu byl 59 158 234 Kč a jeho realizace byla ukončena v září 2008.

AKTUALITA 30. 11. 1999

Vlastivědné muzeum v Olomouci - stálé expozice

Olomoucké muzeum nabízí od dubna 2012 nově zrekonstruované stálé expozice, které využívají nejmodernějších dostupných technologií a obsahují interaktivní prvky, jako např. virtuální rybaření.