AKTUALITA 14. 1. 2015

Digitální muzeum pro mrtvé bez identity

Od roku 1980 bylo v masových hrobech na ostrově Hart Island pohřbeno 62 200 lidí. The Travelling Cloud Museum představuje sbírku jejich příběhů.

AKTUALITA 20. 1. 2014

On-line databáze: Středověká umělecká díla ze slonoviny

Projekt zahájený v roce 2008 v Courtauld Institut v Londýně směruje k vytvoření databáze středověké (gotické) slonovinové řezby (1200-1530), včetně napodobenin vznikajících v 19. století. V současné době databáze zahrnuje přes 10.000 fotografií uměleckých výrobků ze slonoviny a odkazů na odbornou literaturu věnující se tématu.

AKTUALITA 20. 1. 2014

Celoněmecký fotografický archiv: on-line

Virtuální zpřístupnění děl nejvýznamnějších fotografů působících v Německu ze sbírek Deutsche Fotothek a dalších institucí. V současné době je k virtuální prohlídce k dispozici 1.516.000 snímků z archivů 66 institucí.

AKTUALITA 15. 10. 2013

Muzea v Litvě virtuálně

Portál, jehož činnost byla zahájena v roce 2010, zpřístupňuje on-line sbírky a sbírkové předměty Litovských muzeí. Portál muzeím umožňuje průběžné vkládání dat a následnou tvorbu virtuálních výstav věnovaných nejrůznějším tématům, zajímavým a srozumitelným pro různé skupiny návštěvnické veřejnosti.