Publikováno: 26. 2. 2015

Vitruální prohlídka "Lágr u Mrtvé Trati"

Vitruální prohlídka "Lágr u Mrtvé Trati"
Virtuální prohlídka táboru Gulagu a nalezených předmětů je výsledkem tří českých expedic (2009, 2011, 2013), mapujících v nejodlehlejších částech Sibiře pozůstatky pracovně-nápravných táborů podél tzv. Mrtvé trati - transpolární železnice budované vězni Gulagu v letech 1947 - 1953. Ta měla v délce téměř 1500 kilometrů spojit města Salechard a Igarka a měla označení Stavba Gulagu č. 501 a 503. Pracovalo na ní odhadem 100 tisíc vězňů v desítkách táborů.

Díky velkým vzdálenostem a opuštěnosti oblasti severní Sibiře se mnohé z těchto táborů dochovaly do dnešních dnů – celá stavba byla opuštěna záhy po smrti Stalina v březnu 1953.

Celkem bylo zmapováno 17 opuštěných táborů v různém stadiu rozkladu – od takřka spálených či neznatelných pozůstatků zarostlých v tajze po skvěle dochované tábory, které nestihli rozebrat ani místní lovci či rybáři. Pro účely virtuální prohlídky badatelé v září 2013 dokumentovali tábory na 150kilometrovém úseku trati mezi zaniklým městem Jermakovo na Jeniseji, řekou Turuchan, osadou Janov Stan a říčkou Bolšaja Bludnaja. Vzhledem k tomu, že ani v jednom z těchto táborů se nedochovaly zdaleka všechny typy baráků, byli autoři projektu nuceni sestavit virtuální „Lágr u Mrtvé trati“ z prohlídek nasbíraných celkem v pěti různých táborech – podle toho, kde se jednotlivé typy baráků zachovaly nejlépe.

Virtuální prohlídku i stručnou historii Gulagu naleznete na stránkách Gulag.cz.

 

 

 

 

(Zdroj: http://www.gulag.cz/cs)