Publikováno: 19. 12. 2011

Jak hodnotit úspěšnost on-line?

Tak se jmenoval výzkumný záměr britského projektu Culture24, který probíhal od června 2010 do září 2011 a který se zaměřil na evaluaci kulturních institucí.

V rámci tohoto britského projektu, který je jistě inspirativní i pro české kulturní instituce šlo zejména o to, jak definovat, měřit a vyhodnocovat úspěšnost online aktivit. Projektu se účastnilo na 17 britských kulturních zařízení, pět agentur a vysokých škol. Rozpočet projektu byl 29 000 liber.

Detailní informace s výsledky a závěrečnou zprávu najdete zde