Publikováno: 6. 3. 2015

Nové publikace vydané Asociací muzeí a galerií ČR

Nové publikace vydané Asociací muzeí a galerií ČR

První ze dvou nových publikací vyšla pod názvem "Muzejní výstavnictví. Učební texty nástavbového kurzu Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky". Druhá publikace "Muzeum a změna IV." je sborníkem z mezinárodní muzeologické konference konané 12.-14.listopadu v Národním muzeu v Praze.

 

Publikace si můžete objednat na adrese sekretariátu AMG:
Asociace muzeí a galerií ČR
Jindřišská 901/5, II. schodiště
110 00  Praha 1 - Nové Město

nebo na e-mailové adrese: vestnik@cz-museums.cz

 Více informací naleznete na stránkách Asociace muzeí a galerií ČR.

 

(Zdroj: http://www.cz-museums.cz/web/amg/publikace)