AKTUALITA 30. 11. 1999

Erste Foundation - granty a jiná podpora pro neziskové organizace

Rakouská Erste Foundation, fungující jako nadace od roku 2003, ja zajímavou institucí, která poskytuje granty pro neziskové organizace ve třech oblastech: sociální rozvoj, kultura a "Evropa". Kromě grantů organizuje nadace i jiné aktivity; přes zahraniční pobyty pro mladé profesionály z oblasti kultury, či vzdělávací programy propojující Evropské země a jejich kultury, až po odborné konference a semináře.

AKTUALITA 30. 11. 1999

Strukturální fondy Evropské unie

V programovacím období 2007 -2013 bude mít Česká republika možnost využít až 26,7 miliard EUR (cca 774 miliard korun) z fondů EU k podpoře rozvoje regionů, konkurenceschopnosti, hospodářského růstu a kvality života obyvatel.

AKTUALITA 30. 11. 1999

Integrovaný operační program

Ministerstvo kultury vyhlásilo 1. kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného operačního programu pro období let 2007 – 2013.

AKTUALITA 30. 11. 1999

Granty Informačního centra neziskových organizací o. p. s. (ICN)

Posláním ICN je trvalá podpora rozvoje neziskového sektoru prostřednictvím poskytování služeb neziskovým organizacím. Mezi hlavní cíle ICN patří profesionalizace činnosti nevládních neziskových organizací a podpora jejich vzájemné spolupráce. ICN je otevřená organizace, která spolupracuje a iniciuje spolupráci s příspěvkovými organizacemi, veřejnou správou i podnikatelskými subjekty.