AKTUALITA 10. 9. 2013

Canon Foundation – nabídka výzkumných stipendií v Japonsku

Nadace Canon uděluje každoročně až patnáct výzkumných stipendií pro kvalifikované evropské a japonské badatele ve snaze posílit evropsko-japonské vztahy. Vítány jsou přihlášky ze všech oblastí vědeckého výzkumu. Uzávěrka přihlášek je 15. 9. 2013.

AKTUALITA 30. 11. 1999

Obecné informace o čerpání finančních prostředků a grantů EU

Oficiální webové stránky Evropské unie poskytují nejucelenější přehled o možnostech čerpání finančních prostředků z fondů EU. Obecné informace jsou dostupné v češtině, detaily pak jsou uváděny už jen anglicky, francouzsky nebo německy.

AKTUALITA 30. 11. 1999

Grant Advisor - výzvy z oblasti kultury

GRANT ADVISOR, společnost působící v oblasti grantového poradenství a poskytující služby během celého projektového cyklu, zveřejňuje výzvy nejen z oblasti kultury. Výzvy pro oblast "Kultura, média a knihovny" jsou řazeny ve dvou různých databázích - pro podnikatelský sektor, a pro neziskový a veřejný sektor.

AKTUALITA 30. 11. 1999

Granty Evropské kulturní nadace

European Cultural Foundation poskytuje v rámci Evropy granty v rozmanitých oblastech kultury. Granty jsou rozděleny do tří kategorií - kolaborativní projekty zaměřené na spolupráci a propojení evropských kultur, granty pro oblast Balkánského poloostrova a cestovní granty určeny především pro mladé umělce do 35 let.