Publikováno: 26. 11. 2014

Kunst Kraft Werk Leipzig – výzva na výstavní projekty v roce 2016

Kunst Kraft Werk Leipzig – výzva na výstavní projekty v roce 2016
Kunst Kraft Werk v Leipzigu vypisuje výzvu na výstavní projekty pro rok 2016. Ucházet se mohou kurátoři, muzea, kulturní instituce, samostatní umělci nebo umělecké skupiny. Obzvláště vítané jsou projekty s doprovodným programem (besedy s umělci, workshopy, přednášky aj.). Vystavovat lze jak současné, tak starší umění.

Podmínky účasti:

Autoři vybraných projektů budou muset podepsat smlouvu s Kunst Kraft Werk (KKW), kterou se zavazují k plnění všech požadavků organizátorů, týkajících se především přesné realizace projektu. KKW zajistí výstavní prostory; potřebný personál během otvírací doby výstavy; technickou podporu při instalaci a rozebrání výstavy; propagaci výstavy a vernisáže; profesionální nafocení výstavy; překlad textů do němčiny; pojištění vystavovaných děl; administrativní a organizační výpomoc a zařazení projektu do ročenky KKW.

Na shánění finančních prostředků na zaplacení výstavy se budou podílet obě strany: KKW podá institucionální žádost na finanční podporu na každý projekt, a to jak v Německu, tak v domovské zemi umělců, a totéž učiní samotní autoři výstavního projektu. KKW neplatí umělecké honoráře, výrobní náklady děl, výdaje na cestu a ubytování ani poplatky za víza. Všechna díla budou po souhlasu autorů vystavována jako prodejní. KKW získá podíl ze všech děl prodaných v průběhu výstavy - autoři výstavního projektu získají smlouvu s přesnými podmínkami výstavního prodeje.

Jak se přihlásit:

Zájemci musí vyplnit tuto on-line přihlášku a zaplatit nevratný přihlašovací poplatek 10 eur. Bez zaplacení tohoto poplatku nebude přihláška přijata.

Uzávěrka přihlášek je 1. 1. 2015.

Pro více informací navštivte www.kunstkraftwerk-leipzig.com nebo kontaktujte uměleckého ředitele KKW Candace Goodricha na E candace.goodrich@kunstkraftwerk-leipzig.com

 

(Zdroj: Candace Goodric, culturenet.cz)