Publikováno: 16. 1. 2015

Fondy EHP - Programové oblasti 16 a 17 (kulturní dědictví a současné umění)

Výzvu vyhlašuje Ministerstvo financí ČR, jako zprostředkovatel fondů EHP programu CZ 06, pro všechny konečné příjemce grantů schválených projektů v rámci otevřených výzev Programové oblasti 16 – Kulturní dědictví a Programové oblasti 17 – Současné umění.

Text výzvy naleznete na www.norskefondy.cz a www.eeagrants.cz.