Publikováno: 25. 3. 2013

Obor Muzejní a galerijní pedagogika UPOL

Obor Muzejní a galerijní pedagogika UPOL
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci nabízí v prezenční a kombinované formě navazujícího magisterského studia studijní obor Muzejní a galerijní pedagogika.

V návaznosti na úspěšnou akreditaci nabízí Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci v prezenční a kombinované formě navazujícího magisterského studia studijní obor Muzejní a galerijní pedagogika.

Studijní obor je koncipován tak, aby kvalitně připravil budoucí muzejní a galerijní pedagogy vysoce odborně kvalifikované pro působení ve specifickém edukačním prostředí muzea a galerie. V rámci studijního oboru si studenti v návaznosti na předchozí bakalářské studium mohou zvolit jednu z profilací, které jsou dány moduly povinně volitelných disciplín:

a) profilace pro absolventy výtvarných oborů – modul teorie a dějin výtvarného umění

b) profilace pro absolventy společenskovědních oborů (historie, společenské vědy) – modul společenských věd

c) profilace pro absolventy technických oborů či přírodovědných oborů (biologie) – modul přírodních a technických věd.

Studijní obor je možné studovat v kombinaci se studijními obory učitelství pro základní školy, učitelství pro střední školy či oborem speciální pedagogika.

Podrobné informace o oborech:

Muzejní a galerijní pedagogika - prezenční magisterské studium

Muzejní a galerijní pedagogika - kombinované magisterské studium