AKTUALITA 8. 8. 2012

Program celoživotního učení

Tento program EU umožňuje jednotlivcům ve všech stadiích jejich života využívat podnětné příležitosti ke vzdělávání napříč Evropou.

AKTUALITA 6. 8. 2012

Institut celoživotního vzdělávání

ICV je moderní otevřené centrum celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty UP v Olomouci, které nabízí a realizuje různé druhy a formy programů vzdělávání dospělých a poskytuje poradenské a informační služby pro individuální zájemce a podniky z oblasti nových forem vzdělávání (distanční studium).

AKTUALITA 6. 8. 2012

Muzejní a galerijní pedagogika v Olomouci

Studijní program určený pro absolventy akreditovaných magisterských studijních programů výtvarného a pedagogického zaměření cílený na získání odborné kvalifikace pro výkon profese muzejní a galerijní pedagog (resp. animátor, lektor animací)

AKTUALITA 30. 11. 1999

Škola muzejní propedeutiky

Škola muzejní propedeutiky je určena pracovníkům muzeí, kteří se podílejí na odborné správě a využívání sbírek a nejsou absolventy školy, poskytující odborné muzeologické vzdělání.