AKTUALITA 12. 11. 2014

Prezentace kulturního dědictví online

Záměrem mezinárodní konference s názvem Prezentace kulturního dědictví online bylo představit a prodiskutovat současnou situaci v oblasti digitalizace muzejních sbírek v České republice, na Slovensku i v Evropě. Téma je v muzejním prostředí velmi aktuální, o čemž svědčí i vysoký počet návštěvníků. Evidováno bylo přes 100 účastníků, především pracovníků v oblasti digitalizace v rámci českých a slovenských kulturních institucí.

AKTUALITA 9. 10. 2014

Seminář 2013: Propagace edukačních projektů a akcí pro cílové skupiny

Ve dnech 18. až 19. listopadu 2013 se v Národním muzeu konal Seminář 2013 zorganizovaný Komisí pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku při AMG ČR a Národním muzeem, Centrem pro prezentaci kulturního dědictví. Tématem Semináře 2013 byla Propagace edukačních programů a akcí pro různé cílové skupiny.