AKTUALITA 17. 7. 2015

Výstupy ze semináře Národní agregátor ve světě eCulture

Seminář Národní agregátor ve světě eCulture se konal pod záštitou Národního muzea v Knihovně Akademie věd. Jeho cílem bylo představit roli národního agregátora v evropském kontextu a zmapování současného stavu shromažďování digitalizovaného obsahu českých kulturních institucí.

AKTUALITA 18. 5. 2015

Muzejní prezentace sbírek: přístupy, strategie, trendy

V Nové budově Národního muzea se 16. dubna 2015 konala konference Muzejní prezentace sbírek: přístupy, strategie, trendy, která byla zaměřena na představení tradičních i nových způsobů prezentace sbírek muzejní povahy. Na konferenci zaznělo celkem 15 příspěvků odborníků z různých muzejních a příbuzných institucí v České republice.

AKTUALITA 19. 12. 2014

Výstupy z NEMO´s 22nd Annual Conference

Ve dnech 6. - 8. listopadu 2014 proběhla v Bologni 22. výroční konference Network of European Museum Organisations (NEMO) zabývající se mj. novinkami v oblasti muzejnictví, kulturní politikou EU a aktivitami organizace NEMO.

AKTUALITA 4. 12. 2014

Výstupy z konference Střed zájmu: KULTURA 360°

Hlavním cílem konference Střed zájmu: KULTURA 360°, která se konala 4. 12. 2014 v Národní technické knihovně, bylo představit dílčí výsledky projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů (KKP) v ČR a prezentovat a diskutovat o potřebách jednotlivých oborů. Konferenci zahájil Miroslav Rovenský, náměstek ministra kultury.

AKTUALITA 20. 11. 2014

Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace

20. listopadu se v Nové budově Národního muzea uskutečnil seminář s názvem Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace. Seminář byl zaměřen především na oblast komunikace s návštěvníky muzeí, vzdělávání a prezentaci muzejní práce i kulturního dědictví. Během semináře vystoupilo 17 přednášejících z různých muzejních institucí v České republice. Mezi tématy příspěvků byla výrazně zastoupena muzejní pedagogika a volnočasové aktivity pro návštěvníky muzeí. Představeny byly ale také některé nové muzejní expozice.