AKTUALITA 27. 6. 2016

Výstupy z konference PERSPEKTIVY ČESKÉ MUZEJNÍ EDUKACE

Konference PERSPEKTIVY ČESKÉ MUZEJNÍ EDUKACE se konala 10.-11.5. 2016 v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur. Příspěvky byly zaměřené na teoretické a praktické otázky muzejní edukace. Konferenci pořádalo Národní muzeum ve spolupráci s Moravským zemským muzeem a Slezským zemským muzeem.

AKTUALITA 5. 2. 2016

Sborník příspěvků z mezinárodní konference Management statků světového dědictví – rizikové faktory

Ve dnech 19. a 20. listopadu 2015 pořádal Národní památkový ústav ve spolupráci s národním komitétem ICOMOS a Národním technickým muzeem v Praze mezinárodní konferenci Management statků světového dědictví – rizikové faktory. Vybrané příspěvky, zaměřené především na rizikové faktory statků světového dědictví v ČR a jejich eliminaci, shrnuje sborník v elektronické formě, který si můžete stáhnout.

AKTUALITA 30. 11. 2015

Sborník z konference Muzejní prezentace sbírek: přístupy, strategie, trendy

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví a Historické muzeum Národního muzea ve spolupráci s Metodickým centrem konzervace Technického muzea v Brně pořádali dne 16.4.2015 konferenci zaměřenou na prezentaci sbírek muzejní povahy. Příspěvky přednášejících jsou k dispozici v elektronickém sborníku.

AKTUALITA 3. 11. 2015

Výstupy z konference MUZEA BEZ BARIÉR: Bezbariérová přístupnost, výstavnictví a komunikace

Konference Muzea bez bariér: Bezbariérová přístupnost, výstavnictví a komunikace, která se konala ve dnech 14. - 15. 10. 2015 v Nové budově Národního muzea, představila jak teoretická východiska, tak metodická doporučení i příklady dobré praxe. V rámci konference proběhl i workshop komunikace s vybranými cílovými skupinami návštěvníků se speciálními potřebami.