AKTUALITA 20. 4. 2017

Výstupy ze semináře Muzeum pro návštěvníky II: tradiční i nové formy komunikace a prezentace

11. dubna se v Nové budově Národního muzea uskutečnil seminář s názvem Muzeum pro návštěvníky II: tradiční i nové formy komunikace a prezentace. Seminář se zaměřil na různé aspekty vztahu muzeum - návštěvník a představil nové přístupy a možnosti v oblasti komunikace s návštěvníky muzeí, služeb muzeí návštěvníkům, muzejní prezentace, budování vstřícného prostředí pro návštěvníky a příklady aktivního zapojení návštěvníků do dění v muzeu.

AKTUALITA 8. 2. 2017

Muzea a veřejnost. Aktuální otázky

Národní muzeum vydalo sborník Muzea a veřejnost. Aktuální otázky, který se zaměřuje na témata muzejní edukace a bezbariérové přístupnosti muzeí. Publikace přináší výběr z příspěvků pronesených na odborných setkáních realizovaných v letech 2015 a 2016 v rámci projektu Strážci paměti: 200 let muzejnictví v České republice.

AKTUALITA 15. 11. 2016

Sborník z přerovského kolokvia: Jak pracuje tým Prezentační a edukační aktivity muzeí jako důvod spolupráce napříč muzejními profesemi

Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku, Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (za podpory Komise pro muzejní management AMG ČR, z. s.) a Muzeum Komenského v Přerově, p. o. pořádali ve dnech 27.6 - 28.6 2016 kolokvium na téma prezentačních a edukačních aktivit muzeí jako důvodu spolupráce napříč muzeujními profesemi.

AKTUALITA 14. 7. 2016

Sborník z konference Muzea bez bariér: Bezbariérová přístupnost, výstavnictví a komunikace

Národní muzeum ve spolupráci s Moravským zemským muzeem a Slezským zemským muzeem pořádalo ve dnech 14.10. -15.10.2015 odbornou konferenci věnovanou bezbariérovosti muzeí. Předkládaný sborník obsahuje třináct příspěvků zástupců muzeí a galerií a specialistů na práci s osobami s postižením, věnovaných tématu zpřístupňování zmiňovaných objektů návštěvníkům se speciálními potřebami.

AKTUALITA 27. 6. 2016

Výstupy z konference PERSPEKTIVY ČESKÉ MUZEJNÍ EDUKACE

Konference PERSPEKTIVY ČESKÉ MUZEJNÍ EDUKACE se konala 10.-11.5. 2016 v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur. Příspěvky byly zaměřené na teoretické a praktické otázky muzejní edukace. Konferenci pořádalo Národní muzeum ve spolupráci s Moravským zemským muzeem a Slezským zemským muzeem.

AKTUALITA 5. 2. 2016

Sborník příspěvků z mezinárodní konference Management statků světového dědictví – rizikové faktory

Ve dnech 19. a 20. listopadu 2015 pořádal Národní památkový ústav ve spolupráci s národním komitétem ICOMOS a Národním technickým muzeem v Praze mezinárodní konferenci Management statků světového dědictví – rizikové faktory. Vybrané příspěvky, zaměřené především na rizikové faktory statků světového dědictví v ČR a jejich eliminaci, shrnuje sborník v elektronické formě, který si můžete stáhnout.