Publikováno: 20. 11. 2015

Jak se staví výstava? Vznik výstavy pohledem architekta

Odborný článek Silvie Bednaříkové formuluje poznatky a zkušenosti, které přinesla práce na projektech a následných realizacích výstav a expozic. Jeho výsledná podoba výstižně shrnuje danou problematiku a zájemci o výstavní architekturu jistě v mnohých ohledech poskytne cenné rady či předem upozorní na možné komplikace a nedorozumění.

Text vznikl z odborného příspěvku autorky Silvie Bednaříkové na konferenci Muzejní prezentace sbírek: přístupy, strategie, trendy, pořádané Centrem pro prezentaci kulturního dědictví, Historickým muzeem Národního muzea ve spolupráci s Metodickým centrem konzervace Technického muzea v Brně.

 

Jak se staví výstava? Vznik výstavy pohledem architekta

 

Plnou verzi elektronického sborníku z konference Muzejní prezentace sbírek: přístupy, strategie, trendy můžete stáhnout ZDE.