Publikováno: 21. 1. 2014

Dotazník pro zjištění rizika ohrožení muzea požárem

Dotazník pro zjištění rizika ohrožení muzea požárem
Metodické centrum konzervace připravilo interaktivní verzi Dotazníku pro zjištění rizika ohrožení muzea požárem. V jeho rámci je hodnocena požární odolnost budovy, tj. stěn, stropů a dveří, přístupy vzduchu do budovy, kvalita elektrické instalace, rozměry místností, uspořádání místností, rozdělení budovy na požární úseky.

Interaktivní verze Dotazníku pro zjištění rizika ohrožení muzea požárem.

V úvahu se přirozeně bere také obsah místností (např. sbírky), vybavení místností (např. nábytek, koberce, závěsy, povrchové úpravy stěn). Sledovány jsou také fyzikální a chemické vlastnosti použitých materiálů (především jejich hořlavost a toxické vlastnosti produktů hoření). Je zřejmé, že zodpovědně zhodnotit požární odolnost muzea není procesem jednoduchým. Úkolem interaktivního dotazníku je tuto činnost vám co nejvíce usnadnit.

Dotazník pro zjištění rizika poškození muzea požárem je nástrojem pro jednoduchou analýzu rizika požáru na hodnocených objektech dle Metodického pokynu k ochraně sbírek muzejní povahy a sbírkových předmětů před krádežemi, vloupáním a požárem, vydaného příkazem ředitele odboru ocharny movitého kulturního dědictví MK ČR č. 1/2010.
Elektronická verze tohoto dotazníku je uživatelsky přívětivá a umožňuje rychlé bodové vyhodnocení.
Celá problematika protipožární ochrany je podrobně rozpracována v Metodice technologie ochrany kulturního dědictví před požáry MKC 1/2012, certifikované MV ČR, Generálním ředitelstvím HZS ČR.

Zdroj: http://mck.technicalmuseum.cz/novinky-a-akce/novinky/odhadnout-riziko-pozaru-lze-nyni-interaktivne