Publikováno: 30. 11. 1999

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA KULTURY ČESKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY o státní památkové péči

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA KULTURY ČESKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY ze dne 26. dubna 1988,
kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb.,

 

Ke stažení: