Publikováno: 12. 11. 2019

Museums & Deaccessioning in Europe

@museumsanddeaccessioning.com

Publikace a webová stránka věnující se postupům vyřazování předmětů z muzejních sbírek v jednotlivých členských státech Evropské unie.

Projekt Museums & Deaccessioning in Europe probíhal v letech 2008–2017 pod záštitou CreativeCultureConsultancy. Projekt se věnuje legislativě, katalogizaci a postupům vyřazování předmětů z muzejních sbírek v jednotlivých členských zemích Evropské unie včetně České republiky.

Přehledové webové stránky dostupné zde.

Výstupem projektu je taky publikace Deaccessioning and disposal in Europe 2008–2017. A research on possibilities and attitudes across the European Member States. Publikace se zabývá zejména teoretickými aspekty vyřazování předmětů z muzejních sbírek, jeho definicí, metodickými přístupy a právním rámcem. 

Publikace je volně ke stažení zde (pdf).

Zdroj: museumsanddeaccessioning.com