Pro obor muzejnictví je v České a Slovenské republice zřízeno jedenáct specializovaných muzeologicko-metodických pracovišť (v ČR deset, v SR jedno), která poskytují informace a služby vlastníkům a správcům sbírek muzejní povahy a dalším zájemcům, vydávají metodické pokyny a texty, a poskytují konzultace.

AKTUALITA 30. 11. 1999

Metodické centrum pro knižní kulturu a literární muzea

Metodické centrum pro knižní kulturu a literární muzea zřízené při Památníku národního písemnictví je partnerem paměťových institucí ČR pro řešení metodologických a metodických problémů počínaje koncepcí sbírkotvorné činnosti, dokumentací, uchováváním, vystavováním a prezentací dokladů ke knižní kultuře. Zároveň poskytuje metodické konzultace literárním oddělením muzeí, specializovaným literárním muzeím a pamětním místům věnovaným spisovatelům.

AKTUALITA 30. 11. 1999

Metodické centrum pro muzea v přírodě

Metodické centrum pro muzea v přírodě se zaměřuje na metodicko-muzeologickou pomoc, poradenství, vzdělávání a výzkumnou činnost pro muzea v přírodě a přispívá tak ke zkvalitnění ochrany, prezentace a interpretace lidového kulturního dědictví v prostředí muzeí v přírodě.