Publikováno: 30. 11. 1999

Metodické centrum pro muzea výtvarného umění (galerie) při Národní galerii v Praze

Metodické centrum při Národní galerii v Praze bylo zřízeno v roce 2001 Ministerstvem kultury jako první metodické pracoviště v českém muzejnictví po roce 1989.

Centrum poskytuje písemné i osobní konzultace z oblasti muzejnictví a v minulosti se podílelo např. na projektech Komunikace galerií s veřejnou správou“, „Analýza možností rozvoje digitální evidence výtvarných sbírek“, „Rozvoj vzdělávacích činností v muzeích a galeriích“, „Nové metody výchovné práce s veřejností v galeriích“ či „Metodika ochrany a ošetřování sbírkových předmětů na papíře a z papíru v muzeích a galeriích“. 

Webové stránky centra poskytují informace z oblasti restaurování, činnosti lektorských oddělení a archivu Národní galerie v Praze jak pro odborníky z oblasti výtvarného umění, tak i pro laickou veřejnost.

 

Adresa: Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1

Telefon: 224 301 812

Fax: 224 301 194

E-mail: mcgalerie@ngprague.cz

http://www.mc-galerie.cz

Odkaz: zde