Publikováno: 9. 12. 2016

Metodické centrum dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů – MCMI

Metodické centrum dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů – MCMI

Primárním cílem centra je tvorba metodik pro dokumentaci, konzervaci a restaurování hudebních nástrojů, která je odbornou podporou zainteresovaným institucím či jednotlivcům v oblasti správného zhodnocení, zdokumentování a ošetření hudebních nástrojů a také v oblasti zásad správného zacházení s hudebními nástroji.

Předmětem činnosti metodického centra je vedle tvorby metodik i zpracování konkrétních sbírek hudebních nástrojů zveřejněných ve formě elektronické databáze. Kromě databáze nástrojů zpracovává metodické centrum i soubornou databázi výrobců hudebních nástrojů.

Metodické centrum dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů bylo založeno 1. 1. 2016. MCMI je samostatným oddělením Národního muzea a je realizováno s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky. 

 

Více o tomto projektu se můžete dočíst v sekci O centru.

webové stránky: www.mcmi.cz