Publikováno: 30. 11. 1999

CITeM - Centrum pro informační technologie v muzejnictví

CITeM je metodické pracoviště pro ověřování a rozvoj informačních technologií, zejména v oblasti dokumentace a evidence, ale i ochrany a prezentace sbírkových předmětů, standardizace, interoperability paměťových institucí, poradenství a školení při Moravském zemském muzeu v Brně.

* Příprava metodiky a její zpřístupnění formou příruček, prezentací, pomůcek.
* Pravidelná školení (Demus, CESik, ProMuS, digitální fotografie), učebna v CITeM nebo u uživatele.
* Popularizace (oborové semináře, konference, časopisy, internet).
* Formáty pro ukládání, výměnu a prezentaci dat.
* Analýza a testy prostředí pro tvorbu vzorových SW nástrojů (Demus apod.).
* Tvorba vzorových nástrojů (Demus pro dokumentaci, aplikace pro konzervátory, ProMuS pro vystavení na www, portál na www, apod.).
* Certifikace komerčních produktů z hlediska vhodnosti pro muzea, souladu s předpisy a standardy.
* Obnovení mezinárodní spolupráce (CIDOC ICOM, CEICOM, obdoby CITeM v jiných státech...).
* Úpravy systémů CES, CESik, Restitution Art a dalších podle požadavků MK ČR a AMG.
* Vzorové digitalizační pracoviště, výhledově možná i mobilní.

 

Adresa: Zelný trh 6, 659 37 Brno

Telefon: 533 435 267

Fax: 542 212 792

E-mail: citem@citem.cz

http://www.citem.cz

Odkaz: CITeM